02. 06. 2011

Miniaplikácia spotreba

Miniaplikácia poskytuje rýchly prehľad o nákladoch na vozidlo počas uplynulých niekoľkých mesiacov.

02. 06. 2011

Typy žiadaniek o jazdu

Pridali sme možnosť nadefinovať typy žiadaniek o jazdu pre jednoduchšiu evidenciu jázd

02. 06. 2011

Úpravy reportu porovnania vozidiel

V testovacej verzii nových reportov sme urobili úpravu v reporte štatistika vozidiel.

25. 05. 2011

Zmena údajov o spotrebe v knihe jázd

Údaje o spotrebe za jazdu teraz zodpovedajú spôsobu výpočtu spotreby vozidla nastaveného v Administrácii vozidiel.

11. 04. 2011

Údaje o spotrebe v kalendári

Rozšírili sme počet údajov týkajích sa spotreby vozidla, napr cenu paliva za daný mesiac, priemernú cenu paliva ...

05. 04. 2011

Volba výpočtu spotreby

Pridali sme možnosť výberu výpočtu spotreby (nákladov) vozidla z piatich spôsobov

31. 03. 2011

Hromadná zmena jázd

Teraz je možné u jazdy zmeniť vodiča, typ jazdy aj spôsob vytvorenia jazdy súčasne.

18. 09. 2010

Dôležité upozornenie - úpravy v nastavení práv vodičov

V systéme prebehli zmeny v nastavení práv vodičov, ak ručne priraďujete vodiča k jednotlivým jazdám, čítajte viac informácií v detaile novinky.

10. 07. 2010

Nové miniaplikácia

Novo sme pridali ďalšie miniaplikácie, ktoré si môžete pridať na úvodnú stránku. Jedná sa o miniaplikácie zadávania tankovaní, výdavkov, stavu tachometra.

22. 04. 2010

Úpravy v systéme

Prebehla úprava v exporte knihy jázd do excelu a v ďalších častiach systému.

Stránky: 1 | 2 | 3 | 4
Update cookies preferences